decoration

Formati

B1 Display

b1

Standardni DOOH format

Triple Screen

TS

Tri povezana B1 ekrana s više opcija prikazivanja kreativnog rješenja:

 • Jedno kreativno rješenje prikazuje se kroz tri ekrana

 • Tri različite kreative (1 B1 = 1 kreativa)

 • Kombinacija animiranog (srednji ekran) i statičnog (rubni ekrani) elementa poruke

Overlay

LED Display

LED

Najveći formati smješteni na najfrekventnijim pozicijama u kinima

Cik Cak Screen

CC

Nestandardni format koji emitira jedan materijal na više kreativno posloženih površina

Video Wall

VW

Više pravilno postavljenih horizontalnih B1 ekrana koji emitiraju jedan materijal preko cijele površine

Big Screen

LED

Sve Big Screen površine na Filmskom hitu tjedna (po vašem izboru) prikazuju vaš oglas

Loop

 • Standardni formati
  • b1
  • ts
  • vw
  Do 2 min
 • Specijalni formati
  • CC
  • led
  Do 3,5 min