SHOW PAKETI

Svi ekrani u službi vaše poruke!

Digitalne površine

Sve komercijalne digitalne površine u sinkroniziranom prikazu vašeg oglasa

Big Screen

Sve Big Screen površine na Filmskom hitu tjedna (po vašem izboru) prikazuju vaš oglas

SHOW Paketi

Vaša poruka preuzima kina na 7 dana!

SHOW HR

Sva kina u Hrvatskoj

Digitalne i Big Screen (Film tjedna) površine - 7 dana
 • 16 kino lokacija

 • 104 Big Screen površina

 • 210+ digitalnih površina

 • cca. 180.000 insertacija tjedno

 • Prikaz Big Screen oglasa uoči Filma tjedna na svim projekcijama

 • Sinkronizirani prikaz oglasa na svim komercijalnim digitalnim površinama

KONTAKTIRAJTE NAS

SHOW BIH

Sva kina u Bosni i Hercegovini

Digitalne i Big Screen (Film tjedna) površine - 7 dana
 • 7 kino lokacija

 • 38 Big Screen površina

 • 120+ digitalnih površina

 • cca. 55.000 insertacija tjedno

 • Prikaz Big Screen oglasa uoči Filma tjedna na svim projekcijama

 • Sinkronizirani prikaz oglasa na svim komercijalnim digitalnim površinama

KONTAKTIRAJTE NAS

SHOW RS

Sva kina u Srbiji

Digitalne i Big Screen (Film tjedna) površine - 7 dana
 • 4 kino lokacije

 • 25 Big Screen površina

 • 100+ digitalnih površina

 • cca. 45.000 insertacija tjedno

 • Prikaz Big Screen oglasa uoči Filma tjedna na svim projekcijama

 • Sinkronizirani prikaz oglasa na svim komercijalnim digitalnim površinama

KONTAKTIRAJTE NAS

SHOW REGIJA

Prikažite svoju poruku cijeloj regiji.

 • 26 kino lokacija

 • 161 Big Screen površina

 • 500+ digitalnih površina

 • cca. 260.000 insertacija tjedno

 • Prikaz Big Screen oglasa uoči Filma tjedna na svim projekcijama

 • Sinkronizirani prikaz oglasa na svim komercijalnim digitalnim površinama

KONTAKTIRAJTE NAS

Kontaktirajte nas za više informacija